Yamaha DTX582 K Electronic Drum Kit
Yamaha KU100 Kick Pad
Yamaha KP65 DTXplorer Basic Kick tower
Yamaha THR5 Guitar Amp
Yamaha THR5A Acoustic Modeling Combo Amp
Yamaha THR10II 20 Watt Amplifier
Yamaha P125 Black Digital Piano